Certificeret traumebehandlere i Somatic Experiencing (SE) og SOMA
Autoriserede kliniske neuropsykologer
 • “Jonna yder et meget væsentligt bidrag til vores tværfaglige udredninger og indsatser med meget præcise og brugbare vurderinger”
  –Direktør for drift og kvalitet, Mette Kilsgaard, KIApro

 • “Camillas psykologfaglige vidensniveau er højt, og med hendes erfaring og indsigt i beskæftigelsesområdet er hun en stærk praksisnær supervisor, som trækker i den rigtige retning.” Favrskov kommune
  — Leder af Center for vejledning og afklaring(CVA) – Lene Vendelbo

 • “Camilla har en enorm viden på det specialpædagogiske område, og vi er meget betaget af hendes evne til at oversætte teoretiske termer til en hverdag vi forstår”
  – Kalundborg Kommune — Skoleder, P E Hansen, Specialskolen Svallerup

 • ” Jonna er fagligt meget kompetent og er samtidig meget behagelig at samarbejde med. Hun er derfor meget afholdt af både medarbejdere her i huset og af øvrige samarbejdspartnere”
  — Nyborg Kommunes Jobcenter, gruppeleder Lenna Vogn Petersen

 • Camilla og Jonna formåede med en afvekslende, inddragende og humoristisk undervisning at give en grundig indførsel i temaerne og lægge op til mange spændende diskussioner og refleksioner i gruppen af kulturguider.
  Nyborg kommune — Mathilde Kellermann, Sundhedskonsulent og Projektleder “Kultur på Recept”

Social færdighedstræning

Tilbud til unge med autismespektrum-forstyrrelse  – Social færdighedstræning i relation til arbejde, uddannelse og et selvstændigt voksenliv

Udgangspunktet

Mange unge med en autismespektrumforstyrrelse (ASF) har brug for undervisning og en målrettet indsats i forhold til at tilegne sig nødvendige sociale færdigheder og personlige kompetencer, der skal til for at kunne klare sig selvstændigt i voksenlivet.  

Mange unge med ASF har brug for træning over en længere periode eller kan have behov for at træningen genoptages, hvis allerede indlærte færdigheder skal overføres fra et miljø til et andet – eksempelvis i forbindelse med jobskifte eller opstart på ny uddannelse.

Metode

Der er 2 undervisere på alle hold, som begge er autoriserede psykologer og begge har en særlig viden og efteruddannelse inden for autismespektrum-forstyrrelse.
 • Forumspil – er korte rollespil, hvor de unge i trygge rammer og under vejledning kan øve udfordrende situationer og dilemmaer fra hverdagen fx på en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads.
 • SOMA – sanseintegration og styrkelse i at kunne håndtere stimuli
 • Visuel indlæring – gennem brug af piktogrammer og sociale historier
 • Acceptance and Commitment Therapy – ACT er en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi
 • Samarbejdsbaseret Problemløsning – metode til regulering af uhensigtsmæssig adfærd udviklet af Ross Greene
 • Emotions-hunde som middel til stressreduktion og træning af kontakt

Indhold

Træning af sociale færdigheder og evnen til at indgå i socialt samspil

 • Grænsesætning – træning i at registrere egne og andres grænser
 • Konflikthåndtering – træning i at undgå, nedtrappe og konstruktivt løse konflikter
 • Kommunikation – evnen til at kommunikere tydeligt med respekt for andre
 • Samarbejde med andre – træning i at forholde sig til andres hensigter, meninger og holdninger
 • Viden om hjernens funktioner
 • Træning i at aflæse andres sindstilstand og reagere hensigtsmæssigt
 • Træning i at skærme sig selv imod overstimulering på hensigtsmæssige og socialt acceptable måder

Træning af sociale færdigheder og evnen til at indgå i socialt samspil

 • Grænsesætning – træning i at registrere egne og andres grænser
 • Øge selvværd og selvtillid
 • Øge evnen til at opsøge de miljøer der tilgodeser egne behov
 • Øge det generelle funktionsniveau

Forløb

Træningen foregår i grupper på 6-8 personer. Derudover vil der være mulighed for individuelle støttende samtaler ved behov.
 • Tilbuddet forløber over 13 uger
 • Fremmøde 2 gange om ugen
 • 3 timer pr fremmøde
 • Pårørendedag – er en mulighed for at pårørende kan komme og blive informeret om undervisningens indhold, og selv få viden om hensigtsmæssige strategier i samspillet med unge med ASF
Efterværn kan tilkøbes
Som efterværn tilbyder Huset Athena at bidrage med at tilpasse kommende uddannelse og/eller arbejdsplads i forhold til den unges behov og efterfølgende opfølgning på stedet.

Kontaktoplysninger

Psykologhuset Athena
Levysgade 14 kld, 8700 Horsens
Mail: info@huset-athena.dk