Certificeret traumebehandlere i Somatic Experiencing (SE) og SOMA
Autoriserede kliniske neuropsykologer
 • “Jonna yder et meget væsentligt bidrag til vores tværfaglige udredninger og indsatser med meget præcise og brugbare vurderinger”
  –Direktør for drift og kvalitet, Mette Kilsgaard, KIApro

 • “Camillas psykologfaglige vidensniveau er højt, og med hendes erfaring og indsigt i beskæftigelsesområdet er hun en stærk praksisnær supervisor, som trækker i den rigtige retning.” Favrskov kommune
  — Leder af Center for vejledning og afklaring(CVA) – Lene Vendelbo

 • “Camilla har en enorm viden på det specialpædagogiske område, og vi er meget betaget af hendes evne til at oversætte teoretiske termer til en hverdag vi forstår”
  – Kalundborg Kommune — Skoleder, P E Hansen, Specialskolen Svallerup

 • ” Jonna er fagligt meget kompetent og er samtidig meget behagelig at samarbejde med. Hun er derfor meget afholdt af både medarbejdere her i huset og af øvrige samarbejdspartnere”
  — Nyborg Kommunes Jobcenter, gruppeleder Lenna Vogn Petersen

 • Camilla og Jonna formåede med en afvekslende, inddragende og humoristisk undervisning at give en grundig indførsel i temaerne og lægge op til mange spændende diskussioner og refleksioner i gruppen af kulturguider.
  Nyborg kommune — Mathilde Kellermann, Sundhedskonsulent og Projektleder “Kultur på Recept”

Camilla Aicha Malika Hasnaoui

Jeg er medejer af Psykologhuset Athena og har været selvstændig siden 2010. Jeg er født i 1975 med en dansk og arabisk kulturel baggrund.

I mit daglige arbejde tager jeg altid udgangspunkt i det enkeltes menneskes aktuelle situation. Jeg er inspireret af og har samarbejde med Dr. Ross Green, der har lært mig, at ”Alle mennesker gør det rigtige, hvis de kan.”

Aktuelt er jeg optaget af kroppen og psykens eget helingspotentiale. Jeg afslutter april 2019 en 3-årig traume-behandleruddannelse i Somatic Experiencing. Jeg har sommeren 2018 afsluttet en 2-årig uddannelse i SOMA, der tager udgangspunkt i embodiment – berøring og bevægelse i heling af traumer. SOMA er en tilføjelse/udvidelse af Somatic Experiencing.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og tager ikke imod lægehenvisninger

Jeg har særlig viden og erfaring med:

 • Grundige og brugbare neuropsykologiske undersøgelser med fokus på funktionsniveau, aktuelle ressourcer og begrænsninger samt aktuelle skånebehov
 • Psykologiske vurderinger og afklaringer
 • Udredning af Autismespektrumforstyrrelse med ADOS 2
 • Behandling og samtaleforløb med mennesker med autisme – fokus på social færdighedstræning
 • Traumebehandling af mennesker med PTSD og senfølger efter traumatiske oplevelser
 • Behandling af mennesker med kroniske smerter, kronisk sygdom og senfølger efter hovedtraumer og hjerneskade
 • Supervision og undervisning af socialfagligt og sundhedsfagligt personale samt lærere og pædagoger

Jeg har mangeårig erfaring i at samarbejde tværfagligt med:

 • Sagsbehandlere og socialrådgivere fra jobcenter (ressourceforløb og fleksjob) og børne og familieafdeling
 • Sundhedsfagligt personale i psykiatrien
 • Sundhedsfagligt personale fra sundhedscenter og smerteklinik
 • Misbrugsbehandlere og andre fagligheder i misbrugscenter
 • Undervisere og pædagoger på specialinstitutioner
 • Forældre og pædagoger i plejefamilier og behandlingsinstitutioner

Kurser

 • Shame and Pride, ved Dr. Peter Levine 2018.
 • Somatic Experiencing (SE) Beginner I & II marts 2017, Intermediate I & II 2018, Advance I & II afsluttes april 2019
 • Certificeret i SOMA 1, 2, 3, og 4: Kursusforløb i berøring og bevægelse i heling af traumer ved psykolog og PhD Sonia Gomes 2018
 • Autism and My Path Through Life – Temple Grandin, Herning 2017
 • Tværkulturel Neuropsykologi 2016, ved psykolog T. Rune Nielsen. BOMI
 • Traumatic Brain Injury – The Challange to Improve Outcome, ved psykolog og ph.d Jennifer Ponsford. Center for hjerneskade 2016
 • ADOS 2 Booster, Ved psykolog og specialist Lennart Pedersen Center for autisme 2016
 • Visual Perception: Teoretisk grundlag, udredning og rehabilitering. Arrangeret ved Sammenslutningen af Danske Neuropsykologer 2016
 • Somatisk Experience, 3 dages international konference. Europæiske SE forening 2015.
 • Aspekter ved forældrekompetenceundersøgelser ved psykolog og specialist Kim Gabriel 2014.
 • Certificering i ADOS, autisme diagnostisk observationer. Ved psykolog og specialist Lennart Pedersen Center for autisme 2014.
 • Certificeret i Rorscharch niveau I,II og III ved psykolog specialist Kim Gabriel 2012 ­2013.
 • Certificeret i personlighedstesten NEO P­IR ved Riskovs psykiatriske uddannelsescenter 2012.
 • Network Management – ASE 2011.
 • 6 måneders supervisionsforløb for ”Providers” hos Dr. Ross Green i Samarbejdsbaseret Problemløsning 2011.
 • Collaborativ Problem Solving (Samarbejdsbaseret Problemløsning)– Advance Trainee ved Dr. Ross Green i Boston MA 2010.
 • Udvikling og dataindsamling IQ­testen WAIS IIII ­ Pearson 2010.
 • ”Identitetsdannelse hos børn og unge” ­ Vingsted 2008.
 • Grundkursus i epilepsi ­ Epilepsihospitalet i Dianalund 2006.
 • EASE ”Vurdering af anomale selvoplevelser hos patienter med skizofreni” ­ Ved psykiater
 • Joseph Parnas og Peter Handest 2006.
 • Neuropsykologisk udviklingspsykologi og affektregulering 1 og 2 – Ved psykolog og specialist Susan Hart 2005.
 • Neuropsykologisk rehabilitering – Center for hjerneskade 2004.

Kontaktoplysninger

Psykologhuset Athena
Levysgade 14 kld, 8700 Horsens
Mail: info@huset-athena.dk