Certificeret traumebehandlere i Somatic Experiencing (SE) og SOMA
Autoriserede kliniske neuropsykologer
 • “Jonna yder et meget væsentligt bidrag til vores tværfaglige udredninger og indsatser med meget præcise og brugbare vurderinger”
  –Direktør for drift og kvalitet, Mette Kilsgaard, KIApro

 • “Camillas psykologfaglige vidensniveau er højt, og med hendes erfaring og indsigt i beskæftigelsesområdet er hun en stærk praksisnær supervisor, som trækker i den rigtige retning.” Favrskov kommune
  — Leder af Center for vejledning og afklaring(CVA) – Lene Vendelbo

 • “Camilla har en enorm viden på det specialpædagogiske område, og vi er meget betaget af hendes evne til at oversætte teoretiske termer til en hverdag vi forstår”
  – Kalundborg Kommune — Skoleder, P E Hansen, Specialskolen Svallerup

 • ” Jonna er fagligt meget kompetent og er samtidig meget behagelig at samarbejde med. Hun er derfor meget afholdt af både medarbejdere her i huset og af øvrige samarbejdspartnere”
  — Nyborg Kommunes Jobcenter, gruppeleder Lenna Vogn Petersen

 • Camilla og Jonna formåede med en afvekslende, inddragende og humoristisk undervisning at give en grundig indførsel i temaerne og lægge op til mange spændende diskussioner og refleksioner i gruppen af kulturguider.
  Nyborg kommune — Mathilde Kellermann, Sundhedskonsulent og Projektleder “Kultur på Recept”

Neuropsykologiske undersøgelser

Børn, unge, voksne samt personer med anden etnisk baggrund

Psykologhuset Athenas neuropsykologiske undersøgelse skaber en væsentlig større forståelse af klientens funktionsniveau.

Undersøgelsen bidrager med en grundig funktionsbeskrivelse, hvor der lægges vægt på at besvare de stillede spørgsmål samt tilvejebringe anbefalinger, der er med til at fremme sagsbehandlingen.

Der tilbydes tilbagemelding til sagsbehandler, klient/borger samt andre relevante personer, således at der skabes en fælles forståelse hos de centrale personer.

Autismediagnostisk udredning tilbydes som et tillæg til den neuropsykologiske undersøgelse. Med henblik på afklaring og diagnosticering af autismespektrumforstyrrelse.

Psykologhuset Athena har særlig ekspertise i at udarbejde neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne med anden etnisk baggrund.

 • Psykologhuset Athenas undersøgelse afdækker:

 • Begavelsesniveau
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Koncentration og udholdenhed
 • Fleksibilitet og konsekvensberegning
 • Personlighed og sociale kompetencer
 • Behandlingsbehov
 • Udviklingsmuligheder og skånehensyn
 • Prognose
 • Pædagogiske strategier og støttebehov

Kontaktoplysninger

Psykologhuset Athena
Levysgade 14 kld, 8700 Horsens
Mail: info@huset-athena.dk